Výrobní možnosti


Výrobní hala:
Rozměr vrat
Dopravní dostupnost
Nosnost jeřábů
Při spřažení obou jeřábů
Výška háku

Zámečnické pracoviště:
Pracoviště

Svářečské pracoviště:
Svářečky
Metody svařování

Svařované materiály podle CR ISO 15608

Tryskací kabina:
Rozměr kabiny
Tryskací médium

Žíhací pec:
Rozměry pece
Hmotnost vsázky

Kooperačně zajišťujeme:
NDT zkoušky svarů včetně protokolů

Obrábění u partnerských firem

Zpracování výkresů

Konstrukční práce

Certifikace:
Certifikát způsobilosti dle ČSN EN 1090-2+A1:2012
a DIN 18800-7:2008-11
Certifikát pro proces svařování podle
ČSN EN ISO 3834-2:2006


š = 6,5 m, v = 5 m
kamionová a železniční doprava
50/10 t + 50/8 t
90 t
12 m


až 10 x 30 m


CLOOS (GLC 553 MC3)
111 – MMA (Ruční svařování obalenou elektrodou)
135 – MAG
136 – MAG
141 – WIG
311 – GW (Kyslíko-acetylenové svařování)

skupiny 1 – 11


4,7 x 4,2 x 12 m
ocelová drť


5,8 x 4,5 x 12 m
kusová hmotnost 90 t


PT, MT, UT, RT

do 100 t

Inventor, Autocad

po dohodě