O společnosti


Společnost vznikla v roce 1996 jako sesterská firma německé těžké svařovny. Tím bylo dáno zaměření naší firmy na výrobu těžkých svařenců až do kusové hmotnosti 90 tun.

Od počátku byla společnost koncipována jako nadprůměrně výkonná firma se štíhlou vnitřní strukturou, „která umí svou práci a nakupuje činnosti, které umí jiní“. Ve velmi krátké době byl zaveden do praxe program kvality, a export, který směřoval převážně do Německa, dosáhl až 85 % produkce. Od roku 2012 jsme rozšířili tradiční sortiment svařenců pro stroje a zařízení o náročné svařence turbínových těles.

Po změně vlastnické struktury byla v roce 2003 zakoupena výrobní hala i s pozemky, od roku 2005 společnost používá svůj současný název FESTRA BRNO s.r.o. a vystupuje na trhu jako zcela samostatný podnikatelský subjekt.

V průběhu uplynulých let se vytříbila i spolupráce s obráběcími firmami, takže v současné době můžeme nabízet ucelený řetězec činností počínaje dohodnutou částí předvýrobní konstrukce, výrobou svařenců v celém váhovém rozsahu až do kusové váhy 90 tun a to včetně případného obrábění. Tryskání a žíhání se provádí ve vlastních zařízeních. Případné předmontážní práce jsou rovněž možné.

Je samozřejmé, že bereme v úvahu všechny impulzy zákaznického prostředí, abychom byli stále našim zákazníkům hodnověrným a výkonným partnerem.